Select country

RADIMO ZAJEDNO – NA PAMETAN I ODRŽIV NAČIN

Naša vizija, misija, naše obećanje –fluidity.nonstop i vrednosti koje nas opisuju: DUGOROČNO PLANIRANJE, DOBRO MESTO ZA RAD i OSTVARIVANJE REZULTATA – sve to nam pomaže da zajedničkim snagama idemo ka istom cilju. To je efikasno. To je održivo. Ispunjava nas i zabavno je.

Za nas, održivost nije samo reč. Ona znači da mislimo na budućnost i da ka njoj idemo na odgovoran način. Pripadamo snažnom porodičnom biznisu koji iza sebe ima više od 140 godina tradicije, tako da nam je dugoročno planiranje u krvi. Zajedno s kompanijom Axel Johnson International, u čijem smo vlasništvu, imamo jasnu strategiju vođenja održivog poslovanja i konkretan plan aktivnosti.

  • Radimo na optimizaciji biznisa s fokusom na efikasnom korišćenju sopstvenih resursa, na odgovornosti i održivosti
  • UVEK nam je cilj da klijentima ponudimo energetski efikasna rešenja za njihov biznis
  • A nastojimo da budemo i dobar poslodavac i odgovoran član društva u kome poslujemo, stimulišući različitosti i promovišući društvenu odgovornost.

Šta tačno radimo da bismo napravili razliku?

Merenje efikasnosti održivosti

Saznajte više

Etički kodeks za zaposlenike

Saznajte više

Etički kodeks za dobavljače

Zajedno postaviti visoke standarde

Saznajte više

Vežba je majstor

Saznajte više

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image