Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
SANDPIPER HD20F plastična membranska pumpa s klapnama
fluidity.nonstop

SANDPIPER HD20F plastična membranska pumpa s klapnama

Čvrsta i istovremeno lagana Sandpiper HD20F plastična pumpa ima prednost jednostavnog servisiranja i idealna je za transport medija koji u sebi sadrže čvrste čestice ili su korozivni.

Opis proizvod(a)

Ova jedinstvena pumpa je konstrusana kako bi mogla funkcionisati u skoro svakoj situaciji. Bočni rukohvati i nosači su integrisani u telo pumpe i obezbedjuju laku manipulaciju.

Osnovne karakteristike proizvoda
Specifikacije
Model Zračno-membranske pumpe
Materijal Polipropilen
Proizvođač
Maks. kapacitet 567 l/min
Maks. temperatura 82° Celsius
Maks. Dh pritisak 7
Pomicaj po okretaju 1.9 l/rev
Maks. visina 70
Svi navedeni sertifikati i standardi za svaki proizvod su napravljeni od strane proizvođača koji u skladu s tim i snosi svu odgovornost za njih.
Naše usluge
Saznajte više o našoj ponudi
Formular za zahtev
Upit o proizvodu

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Svojstva čvrstih tvari
Proizvod će se ...
Posebni zahtevi
Upit o uslugama

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

 

Vrsta usluge
Upit o prospektima
Upit o prospektima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Potrebni prospekti
Upit o zamenskim delovima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Kontaktne informacije
Prihvatam da moji podaci budu sačuvani u bazi podataka AxFlow-a CRM-a Pravila i uslovi korištenja