Select country

Razmišljanje na nivou sistema – sveobuhvatan pristup

Razmišljanje na nivou sistema efikasno je jer navodi na posmatranje procesa u celini, kao i njegovih funkcija, a ne samo komponenti.

KADA POSMATRATE STVARI NA TAJ NAČIN, SHVATITE DA JE SVE PITANJE PERSPEKTIVE, A NE VELIČINE.

Ovakav način razmišljanja znači širok pogled na postojeće i nove procese. Zahteva pre svega proveru efikasnosti i ispunjenja svrhe pojedinih funkcija, umesto fokus na specifikacije pojedinačnih komponenti.


BITNA JE PERSPEKTIVA.


AxFlow sistemi ugrađeni su i primenjuju se u skoro svim područjima. Obuhvataju spektar od kompaktnih dozirnih stanica u malim pogonima (za poboljšanje učinkovitosti doziranja u proizvodnim procesima), preko kombinovanih i pokretnih sistema za mešanje betona i transport fluida, najmodernijih sistema za mešanje boja, pa sve do dozirnih sistema za vodeće evropske proizvođače lekova.

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image