Select country

3A

Američka organizacija 3A osnovana je 1920-ih godina i neko vreme se prvenstveno koncentrisala na industriju mlečnih proizvoda i proizvodnju jaja. S vremenom je ova organizacija proširila primenu i na druga polja. Dugi niz godina se dozvola za upotrebu 3A oznake temeljila na sistemu samosertificiranja, što je promenjeno 2003. godine, kada je za nosioce licence uvedena obaveza trećeg mišljenja. Svi standardi su obrađeni i usvojeni 2007. godine, od kada su prilagođeni zahtevima EHEDG-a.  

Proizvod(a) 8
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja