Select country

API 610

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na rotirajuće pumpe, uključujući one koje rotiraju suprotno od hidrauličnih turbina za obnovu energije, koje se koriste u industriji nafte i plina te u petrohemijskoj industriji. AxFlow nudi niz konfiguracija za pumpe, koje API 610 označava sa OH1, OH2, OH4, BB1, BB2, VS1, VS3 i VS6.

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja