Select country

API 674

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na potisne pumpe koje rade u oba smera, a koje se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrohemijskoj industriji. 

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja