Select country

API 685

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na rotirajuće pumpe bez zaptivača koje se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrohemijskoj industriji. Ove norme važe za rotirajuće pumpe sa MDP (tj. magnetnim) pogonom ili CMP (Canned Motor Pumps). AxFlow raspolaže raznovrsnom ponudom pumpi tipa API 685, uključujući OH2 i BB2.

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja