Select country

ISO 5199 & ISO 2858

AxFlow raspolaže nizom pumpnih konfiguracija ISO 2858 koje su u skladu i sa normama ISO 5199.

Dimenzije i sposobnost pumpi ispunjavaju zahteve normi DIN EN 22858 i DIN ISO 5199, što pruža mogućnost jednostavne zamene pumpi sa drugim markama. 

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja