Select country

USP

Sertifikati USP (US Pharmacopeia) i USP NF (National Formulary) USP klase VI garantuju da proizvod ispunjava sve zahteve po pitanju toksičnosti. Biološki testovi proveravaju delovanje pri direktnom kontaktu sa materijalom i reakciju na kožu. Licence USP klase VI su naročito značajne za kupce iz oblasti farmaceutske i medicinske industrije.   

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja