Select country

Rotirajući izmenjivač toplote VOTATOR I

25. februar 2016.

Waukesha Cherry-Burrell Votator - rotirajući izmenjivač toplote

Rotirajući izmenjivač toplote Votator II značajno smanjuje troškove i unapređuje proizvodnju u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj i petrohemijskoj industriji.

Zahvaljujući izuzetnim performansama u razmeni toplote i mogućnosti da radi sa fluidima različite viskoznosti sa ili bez čvrstih čestica, Votator ima veliku prednost u odnosu na pločaste i cevne izmenjivače toplote, posebno kad su u pitanju fluidi velike viskoznosti.