Select country

Čemu standardno, kad može Heavy Duty!

22. decembar 2017.

Membranske pumpe na vazdušni pogon SANDPIPER: pređite sa Standard na Heavy Duty!

Američka firma Warren Rupp, Inc. još od 1965 proizvodi membranske pumpe na vazdušni pogon SANDPIPER. Serijom „Heavy Duty" SANDPIPER pumpe su postale primer kvaliteta na svom polju i učinile Warren Rupp jednim od vodećih proizvođača ove tehnologije pumpanja.

Brojne mogućnosti industrijske primene ukazuju na fleksibilnost ove vrste pumpi, naročito kada je reč o transportu kiselina, baznih otopina, ulja, boja i sl. Standardne pumpe SANDPIPER se odlično nose sa takvim zadacima.

Transport fluida sa udelom čvrstih tvari i većih čestica je za ove jednostavne pumpe ipak prevelik izazov, čije prevazilaženje SANDPIPER ustupa svojoj seriji „Heavy Duty".

Koncept pumpi SB/HDB sa kuglastim ventilima i SA/HDF pumpi sa klapnastim ventilima bazira na jedinstvenoj konstrukciji koju odlikuje minimalno zavarivanje i jednostavno servisiranje. Reč je o izuzetnom proizvodu koji se decenijama specijalizuje na veoma zahtevne primene, kao što su tehnologija fine obrade, transport muljeva itd.

Za više informacija kontaktirajte našeg tehničkog savetnika, Darka Dašeka.