Select country

Izmenjivači toplote Waukesha Cherry-Burrell Votator®

6. jul 2017.

Široka primena izmenjivača toplote

Votator® izmenjivači toplote (SSHE) već preko 70 godina poboljšavaju efikasnost, smanjuju troškove i pomažu pri dobijanju kvalitetnih proizvoda u mnogim oblastima proizvodnje.