Select country

Peristaltičke pumpe realAx

28. jul 2017.

Otkrijte široki spektar realAx peristaltičkih pumpi i pronađite pumpu koja je idealna za Vaše potrebe!

Kroz široki spektar modela možemo ciljano izabrati odgovarajuću pumpu i ponuditi najekonomičnije rešenje.

Kao primer navodimo našu seriju APY za precizno doziranje malih količina u prehrambenoj industriji i za obradu industrijskih otpadnih voda.
Serije ISI i IP sa potisnim valjcima odlikuju se visokom efikasnošću, ekonomičnim pogonskim elektromotorima te jednostavnom i brzom zamenom cevi.
Serija RP je pogodna za najteže aplikacijske zahteve i pritisak do 15 bara.

Princip rada
Peristaltičke pumpe su sposobne da efikasno i precizno rade sa najrazličitijim vrstama tečnosti. Jednako dobro funkcionišu sa viskoznim i abrazivnim fluidima kao i sa fluidima osetljivim na smicanje.

Dostupna raznovrsnost dodatne opreme olakšava instalaciju, može da poboljša proces i omogućava Vam da uštedite vreme! Sve u jednom – fluidity nonstop.