Select country

Etički kodeks za dobavljače

Zajedno postaviti visoke standarde

Kodeks ponašanja je ustanovljen kako bi se osigurali da naši dobavljači rade u skladu sa međunarodno priznatim standardima ljudskih prava, rada i zaštite životne sredine. Ako se zahtevi i performanse ne poklapaju, pomažemo prodavaču da reši problem.

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image