Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Vino i žestoka pića

AxFlow raspolaže širokim spektrom pumpi koje se primenjuju u destileriji. To su između ostalog rotirajuće pumpe i potisne pumpe za higijensku primenu. Ventili i izmenjivači toplote dodatno zaokružuju ponudu.

Proizvod(a) 5
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja