Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Mlečni proizvodi

AxFlow nudi brojne pumpe koje se koriste u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda. Pored mnogobrojnih pumpi za higijensku primenu koje mogu da transportuju osetljive fluide visoke viskoznosti, u ponudi imamo i ventile, izmenjivače toplote, homogenizatore i ostalu dodatnu opremu.

Pritisak dolazi sa svih strana: Sigurnost hrane i higijena moraju biti garantovani u svakom trenutku i tokom proizvodnje i flaširanja. U isto vreme morate da radite fleksibilno i profitabilno u odnosu na ekstremno niske profitne marže. Održavanje ovog stalnog balansiranja zahteva fleksibilne, CIP i SIP sisteme za čišćenje i sterilizaciju vaše opreme, efikasnu, pouzdanu kontrolu temperature i proizvodne sisteme, koji se mogu aktivirati jednim dodirom i koji obezbeđuju 100% ponovljivost proizvoda u svakom trenutku.

Mlečni proizvodi mogu biti izuzetno osetljivi na smicanje. Tehnologija procesa mora omogućiti proizvodnju velikih količina. Istovremeno, treba izbegavati oštećenje i gubitak kod osetljivih proizvoda i živim mlečnim kulturama.

Sistemi automatskog čišćenja i sterilizacije (CIP i SIP sistemi) ne samo da rade brže nego su i pouzdaniji i reproducibilniji te se mogu bolje kontrolisati. Zahvaljujući njihovom dizajnu i dimenzionisanju, apsolutno higijensko čišćenje vaših cevi, pumpi, rezervoara i mlaznica je garantovano u svakom trenutku. Rizici se izbegavaju i možete se smireno posvetiti drugim zadacima. 

Proizvod(a) 18
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja