Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Pekarstvo

AxFlow nudi brojne pumpe koje se koriste u proizvodnji pekarskih proizvoda. Pored mnogobrojnih pumpi za higijensku primenu koje mogu da transportuju osetljive fluide visoke viskoznosti, u ponudi imamo i ventile, izmenjivače toplote i ostalu dodatnu opremu.

Uz promenu sklonosti, prehrambenih trendova ili godišnjih doba, potrebni su različiti proizvodi. Fleksibilnost procesne linije mora odgovarati složenosti proizvodnje.

Sposobnost da se brzo prebacite na sofisticirane i specijalizovane, konzistentne proizvode, čak i na duže proizvodne cikluse, može vam pružiti pravu konkurentsku prednost.

Poboljšanje procesa kristalizacije fila i premaza je djelimično znanost - dijelom magija.

Dizajn inteligentnog sistema minimizira gubitak tokom remontnih radova. Imate opciju da aktivirate CIP sistem pritiskom na dugme da biste potpuno očistili ceo sistem.

Proizvod(a) 19
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja