Select country

Technické články

Vodokružná vývevy pracujú na vodokružná princípe. Výveva sa skladá z valcovitého puzdra, v ktorom sa otáča rotor s pevnými lopatkami. Rotácia rotora vytvorí odstredivým silou vákuum pomocou servisnej kvapaliny. Kompresia medzi lopatkami vťahuje plyn cez trysku do príslušnej komory a vytláča plyn z vývevy. Počas prevádzky pumpy musia byť dodané dostatočné množstvo servisnej kvapaliny, aby výveva pracovala v požadovanom výkone podtlaku a zároveň aby ​​kvapalina odstránila teplo absorbovanej vývevou z dôvodu izotermické kompresie.

Princíp odstredivých čerpadiel

Odstredivé čerpadlá sú vďaka ich princípe najčastejšie používanými typy čerpadiel pre prenos kvapalín.

Viac