Select country

Kontakt

API 685

Tento API standard specifikuje minimální požadavky na bezucpávková odstředivá čerpadla pro použití při zpracování plynu, ropném a petrochemickém průmyslu. Standard je aplikovatelný na jednostupňová čerpadla dvou klasifikací - MDP (Magnetic Drive Pumps) a CMP (Canned Motor Pumps).

axflow office
Kontaktujte nás