Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadla na chladiva

AxFlow nabízí širokou paletu chladivových čerpadel pro nejrůznější chladírenské aplikace.

Chladiva jsou látky s výhodnými termomechanickými vlastnostmi pro přenos tepla v chladicích systémech. Původně byla jako chladiva využívána skupina halogenovaných uhlovodíků „freonů“, které jsou v dnešní době z ekologických důvodů nahrazovány uhlovodíky fluorovanými nebo čistými uhlovodíky, případně čpavkem.

Z pohledu čerpací technicky jsou chladiva poměrně náročným médiem, protože od čerpadla vyžadují překonání vysokých tlaků v chladicích okruzích a zároveň perfektní těsnost, aby těkavá chladiva ze systému neunikala. Požadavky se navíc neustále zvyšují, neboť okruhy ekologičtějších chladiv s čistými uhlovodíky zpravidla vyžadují vyšší tlaky a jsou hořlavé. Často se tak v chladivových okruzích setkáváme s ATEX zónami, kterým musí výběr čerpadla vyhovovat.

Nejčastěji používaná chladiva:

HFC: R23, R32, R125, R134a, R152a, R143a, R407c, R404a, R410a, R417a, R507
Ekologická chladiva: R1234yf, Chladivo R744 (CO2), NH3

AxFlow nabízí rozsáhlé portfolio chladivových čerpadel pro všechna běžná chladiva. V nabídce máme jak zubová čerpadla s hrazenou mechanickou ucpávkou, tak bezucpávková pístomembránová čerpadla. Pro velké průtoky exkluzivně dodáváme i bezucpávkové odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou. Ozvěte se nám a vybereme čerpadlo na míru Vaší aplikaci!

modelových řad 21
Smazat filtry
Kontaktujte nás