Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadla na chladiva

Široká paleta chladivových čerpadel pro nejrůznější chladírenské aplikace.

Chladiva jsou látky s výhodnými termomechanickými vlastnostmi pro přenos tepla v chladicích systémech. Původně byla jako chladiva využívána skupina halogenovaných uhlovodíků „freonů“, které jsou v dnešní době z ekologických důvodů nahrazovány uhlovodíky fluorovanými nebo čistými uhlovodíky, případně čpavkem.

Z pohledu čerpací techniky jsou chladiva poměrně náročným médiem, protože od čerpadla vyžadují překonání vysokých tlaků v chladicích okruzích a zároveň perfektní těsnost, aby těkavá chladiva ze systému neunikala. Požadavky se navíc neustále zvyšují, neboť okruhy ekologičtějších chladiv s čistými uhlovodíky zpravidla vyžadují vyšší tlaky a jsou hořlavé. Často se tak v chladivových okruzích setkáváme s ATEX zónami, kterým musí výběr čerpadla vyhovovat.

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ CHLADIVA

HFC: R23, R32, R125, R134a, R152a, R143a, R407c, R404a, R410a, R417a, R507
Ekologická chladiva: R1234yf, Chladivo R744 (CO2), NH3

V portfoliu máme čerpadla na všechna běžná chladiva

  • zubová čerpadla s hrazenou mechanickou ucpávkou
  • bezucpávková pístomembránová čerpadla
  • pro velké průtoky exkluzivně dodáváme i bezucpávkové odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou
modelových řad 21
Smazat filtry
Kontaktujte nás