Select country
Kontakt

Náš pohled na svět

Být číslem jedna na českém trhu je pro nás velký závazek.

Naším cílem je být spolehlivým partnerem zákazníků napříč průmyslovými odvětvími. Budujeme dlouhodobá partnerství, ve kterých se naši zákazníci mohou spolehnout, že pro ně nalezneme kvalitní řešení jejich úkolu s veškerou související technickou podporou a zázemím.

Při výkonu své činnosti se snažíme zajistit transparentní a etické prostředí, proto máme zájem odhalovat jakékoliv protiprávní či neetické jednání, spočívající v porušování právních jakož i vnitřních předpisů.

Z tohoto důvodu jsme zřídili nezávislý komunikační kanál: https://report.whistleb.com/cs/axinter.

Prostřednictvím něj má každý možnost podat bezpečně stížnost či podnět na prošetření. Současně má zaručeno řádné přezkoumání podaného oznámení, aniž by se musel obávat postihu za své oznámení.

 

Cíl

Být spolehlivým spojovacím mostem mezi průmyslem a těmi nejlepšími výrobci v oblasti čerpací a vakuové techniky.

Kontaktujte nás