Select country
Kontakt

ATEX

Od roku 2003 musí organizace v Evropské unii splňovat nařízení o ochraně zaměstnanců před výbuchem v zónách s výbušným prostředím. Každé zařízení, které je od té doby nově uvedeno na trh, musí být přizpůsobeno v souladu s příslušnou ATEX směrnicí. Mimoevropskou obdobou ATEX směrnice je norma IECEx (Amerika).

Co je to ATEX směrnice?

Směrnice ATEX 2014/34/EU klasifikuje riziko nebezpečí podle povahy a pravděpodobnosti nebezpečí. Naše firma je certifikována podle uvedené směrnice ATEX, všichni zaměstnanci absolvují povinné školení v pravidelných intervalech.

KATEGORIE NEBEZPEČÍ

ATEX norma rozeznává několik typů zón s různými kategoriemi prostředí, skupinami výbušnosti a teplotními třídami.

Plyn/pára

Zóna 0: Prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často.

Zóna 1: Prostor, ve kterém může výbušná plynná atmosféra vzniknout za normálního provozu.

Zóna 2: Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné plynné atmosféry nebo vznikne zřídkakdy a na krátké časové období.

Prach

Zóna 20: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často.

Zóna 21: Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra vzniknout za normálního provozu.

Zóna 22: Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry nebo vznikne zřídkakdy a na krátké časové období.

158 modelových řad od 23 výrobců

Smazat filtry

Potřebujete pomoc s nalezením nejvhodnějšího řešení pro Vaši aplikaci?

Náš tým odborníků je Vám k dispozici.

Kontaktujte nás

Vhodné ATEX zařízení?

Pokud hledáte nové zařízení nebo řešení pro rozšíření či modernizaci výroby v prašném prostředí, je nejdříve nutné zjistit, jaké speciální normy musíte dodržet.

Pomůžeme vybrat
Kontaktujte nás