Select country

Kontakt
Atex

ATEX

Od roku 2003 musí organizace v Evropské unii splňovat nařízení o ochraně zaměstnanců před výbuchem v zónách s výbušným prostředím. Každý výrobce, který uvádí zařízení na trh v EU tak musí své zařízení přizpůsobit tak, aby splňovalo příslušnou "ATEX" směrnici. Mimoevropskou obdobou ATEX směrnice jsou je norma IECEx (Amerika).

Směrnice ATEX klasifikuje riziko nebezpečí podle povahy a pravděpodobnosti nebezpečí dle následující tabulky:

Plyn/pára

Zóna 0: Prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často.

Zóna 1: Prostor, ve kterém může výbušná plynná atmosféra vzniknout za normálního provozu.

Zóna 2: Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné plynné atmosféry nebo vznikne zřídkakdy a na krátký časové období.

Prach

Zóna 20: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často.

Zóna 21: Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra vzniknout za normálního provozu.

Zóna 22: Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry nebo vznikne zřídkakdy a na krátký časové období.

Produktů 157
Smazat filtry

ATEX čerpadla

AxFlow nabízí širokou škálu čerpadel do nebezpečných prostor, kde jsou vytyčeny ATEX zóny. Naše čerpadla tak zaručí bezpečnost provozu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Více
axflow office
Kontaktujte nás