Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadla pro citlivé a viskózní kapaliny

Viskozita kapaliny je zásadní pro výběr správného čerpadla. Pro čerpání viskózních kapalin jsou obecně vhodná objemová čerpadla. 

Viskozita je klíčovým parametrem při čerpacích aplikacích. Čerpání vysoce viskózních kapalin má svá specifika a zdaleka ne každé čerpadlo je pro takovou aplikaci vhodné.

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT ČERPADLO PRO CITLIVÉ A VISKÓZNÍ KAPALINY?

  • Řada médií je značně citlivá na smykové namáhání, při kterém dochází k degradaci produktu nebo změně viskozity.
  • Správná konstrukce čerpadla zajistí bezproblémovou operaci při čerpání viskózních a citlivých médií a předejde zablokování či ucpání čerpadla.
  • Materiálové provedení smáčených částí by vždy mělo být v souladu s čerpaným médiem, aby nedošlo ke kontaminaci média či trvalého poškožení jednotlivých částí nebo celého čerpadla.
  • Požadovaná účinnost čerpadla pro citlivé a viskózní kapaliny určí optimální výkon a kapacitu, čímž předchází zvýšené energetické spotřebě a vyšším provozním nákladům.
  • CIP/SIP zajistí snadné číštění bez nutnostni demnontáže částí čerpadla a potrubí. zároveň odstraní usazeniny i vysoce viskózních médií. 
modelových řad 122
Smazat Filtry
Kontaktujte nás