Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Sampling Valves

Vzorkovací ventily

Vzorkovací ventily jsou speciálně provedené armatury, které jsou uzpůsobeny na odběr malého množství vzorku z nádob nebo přímo z potrubí. Nabízíme několik dostupných velikostí, mohou se ovládat manuálně i pneumaticky a vybírat můžete také z různých materiálových provedení; nejčastěji se ale setkáme s hygienicku, celonerezovou konstrukcí. AxFlow na českém trhu exkluzivně dodává hygienické vzorkovací ventily APV.

JAK FUNGUJÍ VZORKOVACÍ VENTILY?

Vzorkovací ventily pomocí pohyblivého prvku umožňují průtok vzorků médií z nádob i potrubí do vzorkovacích nádob či tras. Obsahují také trasu pro CIP čištění, manuálně či automaticky tak můžete zvolit, zda chcete zrovna odebírat vzorek média, nebo čistit ventil. Existuje několik typů vzorkovacích ventilů s různými pohyblivými prvky, které mají vzorkování na starost; jejich princip fungování se může vždy trochu lišit, obecně ale odebírají část média, aniž byste museli odstavit průtok média.

                                   

                                                  Zjednodušení princip fungování vzorkovacích ventilů.

VÝHODY VZORKOVACÍCH VENTILŮ

  • Zachování integrity: Vzorkovací ventily nabízejí naprosto bezpečné vzorkování bez kontaminace čistících a odebíraných médií.
  • Nepřetržitá výroba: Vzorkování produktu lze bez nutnosti přerušení průtoku média a provozní odstávky.
  • Možnost automatizace: Možnost automatizace čištění i odebírání vzorků nabízí naprosto pohodlný provoz bez manuální operace.
  • Kontinuální monitorování: Monitorování procesu nebo média prostřednictvím pravidelného odběru vzorků umožňuje rychlou detekci problémů nebo odchylek.
  • Bezpečnost operace: V kombinaci s automatizací odběru se operátorovi eliminuje riziko expozice nebezpečným a chemicky agresivním látkám.

APLIKACE VZORKOVACÍCH VENTILŮ

Kontrola kvality, stability, konzistence potravin, hodnocení obsahu živin, identifikace kontaminace Kontrola kvality léčiv, hodnocení sterilních produktů, kontrola obsahu léčivých látek, výzkum a vývoj Analýza chemikálií, monitorování reakcí, kontrola chemikálií, testování nových složení a reakcí Kontrola kvality pitné vody, monitorování vody v nádržích, úprava pitné vody, chemické rozbory

DŮLEŽITÉ FAKTORY PŘI VÝBĚRU VENTILŮ

Aplikace: Je třeba se zamyslet nad aplikací, ve které bude vzorkovací ventil používán. To zahrnuje klasické otázky teploty, tlaku a chemické agresivity média.

Kompatibilita materiálu: Různé materiály mají různou úroveň chemické odolnosti, je tedy důležité vybrat ventil vyrobený z materiálu, který nebude médium kontaminovat.

Velikost ventilu: Velikost ventilu by měla být přiměřená pro aplikaci a požadovaný objem vzorků.

Frekvence vzorkování: Pro aplikace, kde je vyžadováno časté odebírání vzorků, je důležité, aby byl ventil snadno použitelný a udržitelný. 

Certifikace: Vzorkovací ventil by měl splňovat relevantní průmyslové a regulační požadavky, jako jsou směrnice FDA nebo EHEDG pro potravinářské a nápojové aplikace. 

Jednoduchost použití: Vzorkovací ventily by měly být snadno použitelné, aby se minimalizovaly provozní odstávky a snížilo riziko chyby operátora.

PROČ SI VYBRAT AXFLOW?

AxFlow nabízí vzorkovací ventily a příslušenství pro nejrůznější odvětví a aplikace. Cílem naší společnosti je vždy splnit Vaše očekávání. Potřebujete poradit při výběru vhodného ventilu pro vaše potřeby? Neváhejte se s námi spojit. Naši odborníci a inženýři Vám poradí při řešení složitých problémů, od výběru a specifikace až po instalaci zařízení a následnou podporu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Poptávka produktu

KROK 2/3 - DEtailní informace

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Povaha částic:
Potřebuji produkt:
Speciální požadavky
Poptávka servisu

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

 

Druh servisu
Poptávka dokumentace

KROK 2/3 - DetailNí INFORMACE

Uveďte, prosím, známé informace, abychom Vám rychleji poradili.

Druh dokumentace
Poptávka náhradních dílů

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Kontaktní informace
Souhlasím, že AxFlow uchová tyto informace ve své interní databázi a CRM. Website Policy
An error has occurred while getting captcha image