Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Rotary Vane Pumps

Lamelová čerpadla

Lamelová čerpadla jsou vyhlášena díky běhu na sucho, snadné údržbě a dobrým vlastnostem sání po celou dobu jejich životnosti. Kromě toho si lamely obvykle poradí s kapalinami o teplotě od -30°C do 260°C a diferenčními tlaky do 15 bar. Jednotlivé typy lamelových čerpadel nabízí jedinečné výhody. Čerpadla s vnějšími lamelami si například poradí s velkými pevnými částicemi. Čerpadla s pružnými lamelami na druhou stranu zvládnou pouze malé pevné částice, ale vytvářejí dobrý podtlak. Čerpadla s posuvnými lamelami vykazují krátký běh nasucho a zvládnou malá množství páry.

JAK FUNGUJÍ LAMELOVÁ ČERPADLA?

Lamelová čerpadla se skládají z lamel namontovaných na rotoru, který se otáčí uvnitř komory čerpadla. Lamely mohou mít proměnnou délku a mohou být uzpůsobeny tak, aby při otáčení rotoru udržely kontakt se stěnami. Standardní lamelová čerpadla pracují na principu excentricity mezi hřídelí a otvorem skříně čerpadla (statorem). Obecně se lamelová čerpadla dělí na; lamelová čerpadla s pružnými lamelami a posuvnými lamelami.

                           

                                                               Jak fungují lamelová čerpadla Viking?

VÝHODY LAMELOVÝCH ČERPADEL

  • Samonasávání
  • Konstantní bezpulzní průtok
  • Čerpání libovolně viskózních médií
  • Generování podtlaku
  • Krátký běh na sucho
  • Skvělá funkčnost i při vysokém tlaku
  • Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

APLIKACE LAMELOVÝCH ČERPADEL

Aplikace lamelových čerpadel v chemickém průmyslu Aplikace lamelových čerpadel v petrochemickém průmyslu Aplikace lamelových čerpadel v potravinářském průmyslu Aplikace lamelových čerpadel při úpravě vody
Korozivní chemikálie, rozpouštědla, kyseliny a zásady, glykoly, polyoly Ropa, pohonné hmoty, biopaliva, plyny, oleje Čokoláda, cukrovinky, tuky a oleje  Filtrace, dezinfekce, úprava pH, odpadní voda

Typické aplikace zahrnují různě viskózní kapaliny, s různou teplotou, nejsou to maziva nebo mohou být vyrobeny z agresívních látek způsobujících poškození čerpadla.

Pro kapaliny, jenž nejsou maziva, jako je alkohol a rozpouštědla, jsou lamelová čerpadla velmi často nejlepším řešením, protože jsou samomazná a dokážou si (při správné konstrukci) poradit s nízkou čistou výtlačnou výškou sání (NPSH).

ČERPADLA S PRUŽNÝMI LAMELAMI 

U čerpadel s pružnými lamelami jsou lamely vyrobeny z poddajného materiálu. Špičky lamel používaných v čerpadlech s pružnými lamelami mají tvar pístů a při otáčení se ohýbají, aby udržely kontakt se stěnami statoru, čímž v malých kapsách nebo dutinách zachycují tekutinu. Po dosažení výtlačného potrubí se zachycená kapalina z kapes uvolní.

ČERPADLA S POSUVNÝMI LAMELAMI

U čerpadel s posuvnými lamelami jsou lamely vyrobeny z pevného materiálu a při otáčení se neohýbají. Pevné lamely se mohou pomocí pružin nebo čepů aktivovaných tlakem v rotoru volně zasouvat do otvorů rotoru nebo se z nich vysouvat. Rotor se otáčí a lamely vysunují z otvorů rotoru, čímž se vytváří prostor ve vstupním otvoru a tekutina je nasávána dovnitř. Kapalina se mezi lamelami přemísťuje ze vstupního do výtlačného otvoru. Na výstupu se kapalina vypustí, čerpací komora se zmenší a lamely se zasunou zpět do otvorů rotoru.

PROČ SI VYBRAT AXFLOW?

AxFlow nabízí lamelová čerpadla a příslušenství pro nejrůznější odvětví a aplikace. Cílem naší společnosti je vždy splnit Vaše očekávání. Potřebujete poradit při výběru vhodného čerpadla pro vaše potřeby? Neváhejte se s námi spojit. Naši odborníci a inženýři Vám poradí při řešení složitých problémů, od výběru a specifikace až po instalaci zařízení a následnou podporu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Poptávka produktu

KROK 2/3 - DEtailní informace

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Povaha částic:
Potřebuji produkt:
Speciální požadavky
Poptávka servisu

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

 

Druh servisu
Poptávka dokumentace

KROK 2/3 - DetailNí INFORMACE

Uveďte, prosím, známé informace, abychom Vám rychleji poradili.

Druh dokumentace
Poptávka náhradních dílů

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Kontaktní informace
Souhlasím, že AxFlow uchová tyto informace ve své interní databázi a CRM. Website Policy
An error has occurred while getting captcha image