Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Pumps

Průmyslová čerpadla

AxFlow je distributorem předních výrobců a nabízí kompletní řadu průmyslových čerpadel. Globálně máme již více než 50 let zkušeností v poskytování čerpadel a kompletních zařízení a nabízíme řešení v podstatě ve všech segmentech trhu.

Průmyslová čerpadla jsou srdcem mnoha průmyslových odvětví a podniků, poskytují spolehlivé a účinné čerpání kapalin a jsou navržena pro splnění specifických potřeb každé aplikace, od manipulace s korozivními kapalinami a agresivními tekutinami až po tlakování a přečerpávání kapalin. Naleznou své využití při výrobě energie, ropy a plynu, čištění vody a odpadních vod, těžbě, chemickém zpracování a výrobě potravin a nápojů.

Žádné čerpadlo není nejlepší ve všem, vždy je to kombinace průtoku, tlaku, teploty, viskozity, hustoty, velikosti částic, čistitelnosti, abraziodolnosti, chemické odolnosti, pořizovacích nákladů a následných provozních a servisních nákladů, která rozhoduje o tom, které čerpadlo bude to nejlepší. Průmyslová čerpadla lze rozdělit na 2 hlavní typy: objemová čerpadla a odstředivá čerpadla. Každý typ má své výhody i nevýhody, proto je důležité vybrat vhodný typ pro konkrétní potřeby dané aplikace.

OBJEMOVÁ ČERPADLA

Objemová čerpadla jsou typem mechanických čerpadel, která využívají principu snížení objemu vnitřních dutin čerpadla, které vytváří podtlak a umožňuje nasátí kapaliny do čerpadla. Pohybující se dutina pak přemístí uzavřený objem kapaliny ze sacího do výtlačného potrubí, čímž překoná tlakový rozdíl. Objemová čerpadla se používají pro libovolně viskózní média a mají velmi snadnou řiditelnost průtoku. Dle typu jsou vhodné i pro překonání vysokých tlaků.

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Odstředivá čerpadla jsou souhrnným názvem pro čerpadla, která využívají odstředivou sílu k přečerpávání kapalin z jednoho místa na druhé. Odstředivé čerpadlo obvykle skládá z rotujícího oběžného kola s lopatkami, které je umístěno v tělese čerpadla. Odstředivá čerpadla se chovají jinak než objemová a skutečně generují tlak (výtlačnou výšku). Mají jednoduchou konstrukci a jsou vhodná především pro velké průtoky kapalin s nízkou viskozitou.

141 modelových řad od 24 výrobců

Smazat Filtry

Potřebujete pomoc s nalezením nejvhodnějšího řešení pro Vaši aplikaci?

Náš tým odborníků je Vám k dispozici.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Poptávka produktu

KROK 2/3 - DEtailní informace

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Povaha částic:
Potřebuji produkt:
Speciální požadavky
Poptávka servisu

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

 

Druh servisu
Poptávka dokumentace

KROK 2/3 - DetailNí INFORMACE

Uveďte, prosím, známé informace, abychom Vám rychleji poradili.

Druh dokumentace
Poptávka náhradních dílů

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Kontaktní informace
Souhlasím, že AxFlow uchová tyto informace ve své interní databázi a CRM. Website Policy
An error has occurred while getting captcha image