Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Liquid Ring

Kapalinokružné vývěvy a kompresory

Kapalinokružné vývěvy jsou základním zařízením pro tvorbu vakua v průmyslovém prostředí. Po roztočení vývěvy se vytvoří kruh ze servisní kapaliny, který spolu s lopatkami zajistí kompresi nasávaného plynu. Kapalina zároveň odvádí kompresní teplo a nedochází tak k nadměrnému zahřívání vývěvy. Vývěvy dokáží pracovat také v kompresorovém režimu a generovat určitý výtlačný tlak. Kapalinokružné vývěvy jsou s náskokem nejčastějším typem vývěvy pro konstrukční jednoduchost, spolehlivost provozu a nízké pořizovací náklady. Pro svou činnost potřebují stálou dodávku servisní kapaliny.

10 modelových řad od 1 výrobců

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Princip činnosti kapalinokružné vývěvy je založen na vytvoření rotujícího kapalinového kruhu, který působí jako píst a stlačuje a odvádí plyn nebo páru z procesní komory. Kapalinový kruh se vytváří odstředivou silou generovanou rotujícím oběžným kolem a tvoří těsnění mezi oběžným kolem a tělesem čerpadla, k tomu vytváří několik kompresních komor, které přemísťují plyn ze vstupu do výstupu čerpadla. Slouží také k chlazení plynu a mazání čerpadla. K funkčnosti kapalinokružné vývěvy je třeba servisní kapaliny, obvykle vody.

                                                       

                                                                       

VÝHODY KAPALINOKRUŽNÝCH VÝVĚV

 • Vysoká efektivita: Kapalinokružné vývěvy dosahují vysoké úrovně vakua i při nízkých otáčkách, díky čemuž jsou vysoce efektivní i energeticky úsporné.
 • Tepelná účinnost: Efektivní přenos tepla z jednoho média na druhé staví kapalinokružné vývěvy vysoce tepelně účinnými.
 • Nízká tlaková ztráta: Díky nízkému tlakovému úbytku kapalinokružných vývěv nedochází k velkým tlakovým ztrátám v systému.
 • Odolnost: Plyny, které obsahují prach nebo vodu nedělají kapalinokružným vývěvám žádné starosti. Jsou vhodné i do náročných podmínek.
 • Flexibilita: Kapalinokružné vývěvy mohou pracovat s řadou servisních i pracovních kapalin, v několika průmyslových oblastech a aplikacích.

APLIKACE KAPALINOKRUŽNÝCH VÝVĚV

Chlazení reaktorů, destilace a separace, kondenzace a odpařování, polymerizace, exotermické reakce  Odstraňování vody z těsnění turbíny, odsávání kondenzátoru parní turbíny, chlazení reaktoru Chlazení rafinérských procesů, krakování ropy, výroba petrochemikálií, zkapalňování LNG, chlazení kompresorů Pasterizace a sterilizace potravin, vakuové sušení, regenerace rozpouštědel a destilace ve farmacii

KONFIGURACE VÝVĚVY NA ZÁKLADĚ APLIKACE

Kapalinokružné vývěvy mohou být díky širokým možnostem konfigurace používány pro několik průmyslových odvětví.

 • Jednostupňové a dvoustupňové provedení
 • Velký výběr materiálů - nerez, litina, Hastelloy B nebo C, Uranus B6
 • Separátor pracovní kapaliny
 • Instalace portů vertikálně nebo horizontálně
 • Nízké, střední a vysoké vakuum
 • Hydraulická optimalizace
 • Monoblokové provedení
 • Kompaktní provedení
 • ATEX certifikace
 • Implementace do systému

                                             

                           Kapalinokružné vývěvy ve vakuovém systému pro odsávání směsi uhlovodíku.

PROČ SI VYBRAT AXFLOW?

AxFlow nabízí kapalinokružné vývěvy a příslušenství pro nejrůznější odvětví a aplikace. Cílem naší společnosti je vždy splnit Vaše očekávání. Potřebujete poradit při výběru vhodné vývěvy pro vaše potřeby? Neváhejte se s námi spojit. Naši odborníci a inženýři Vám poradí při řešení složitých problémů, od výběru a specifikace až po instalaci zařízení a následnou podporu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Poptávka produktu

KROK 2/3 - DEtailní informace

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Povaha částic:
Potřebuji produkt:
Speciální požadavky
Poptávka servisu

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

 

Druh servisu
Poptávka dokumentace

KROK 2/3 - DetailNí INFORMACE

Uveďte, prosím, známé informace, abychom Vám rychleji poradili.

Druh dokumentace
Poptávka náhradních dílů

KROK 2/3 - DETAILNÍ INFORMACE

Uveďte, prosím, potřebné informace, abychom Vám co nejrychleji pomohli.

Kontaktní informace
Souhlasím, že AxFlow uchová tyto informace ve své interní databázi a CRM. Website Policy
An error has occurred while getting captcha image