Select country
Kontakt

Princip fungování odstředivých čerpadel

Odstředivá čerpadla jsou díky jejich principu nejčastěji používanými typy čerpadel pro přenos kapalin.

Princip odstředivých čerpadel

U odstředivých čerpadel je kapalina po vstupu do oběžného kola unášena lopatkami a odstředivou silou tlačena radiálně k obvodu kola. Zvyšuje se rychlost a tlak kapaliny. Na obvodu kola je největší obvodová rychlost a z toho vyplývá, že kapalina zde má největší kinetickou energii. Tuto energii kapalina získala od motoru, který pohání oběžné kolo. Z oběžného kola kapalina přechází do difuzoru a dále do spirálové skříně. V těchto částech se rozšiřuje průtočný průřez, tím se snižuje rychlost kapaliny (rovnice kontinuity) a stoupá tlak – dle zákona zachování energie (Bernoulliho rovnice). Lopatky difuzoru usměrňují proud kapaliny z oběţného kola, omezují její víření a tím se zlepšuje účinnost stroje. Proto jsou lopatky difuzoru zakřiveny tak, aby k nim byl vektor výstupní rychlosti z oběžného kola tečný. V řadě případů však difuzor není použit a kapalina z oběžného kola přechází přímo do spirálové skříně.

Princip samonasávacích čerpadel

  1. Při zapnutí čerpadla je sací komora naplněna přes sací port.
  2. Při sání vytvoří vzduch smíchaný s kapalinou v sacím potrubí vakuum ve vnitřní spirále. Při jejich oddělení vystoupá vzduch výtlačným potrubím a kapalina se vrací do sací komory.
  3. Cirkulační proces pokračuje, dokud kapalina nenahradí všechen vzduch v sacím potrubí, pak začíná čerpání.
  4. Při vypnutí čerpadla zajistí sací komora s husím krkem dostatek kapaliny pro efektivní znovu-nasátí.
Kontaktujte nás