Select country

Kontakt

Dávkovací jednotka

Jednotka pro přípravu několika receptur polyuretanové směsi.

Popis systému

Velmi přesné dávkování 4 polyolů a 13 reaktantů, kdy přesnost je zajištěna kombinací tenzometrů a pneumatických dávkovacích ventilů.

  • Dvoupatrová koncepce pro optimální přesnost pro všechna média a plně nerezová konstrukce pro vysokou chemickou odolnost.
  • Dávkovací proces kalibrován na finálním produktu pro maximální přesnost. 
  • Nerezové míchadlo s proměnnými otáčkami pro efektivní míchání směsi. 
  • Ventilový terminál s minimálním mrtvým prostorem snižuje kontaminaci směsi při přepínání receptur. 
  • 3000l zásobní tanky pro krátkodobou provozní zásobu vstřikovací linky. 
  • Kompletní řízení procesu dávkování, míchání a přečerpávání.
Kontaktujte nás