Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
Waukesha rotirajuće klipne pumpe: Serija Universal I
fluidity.nonstop

Waukesha rotirajuće klipne pumpe: Serija Universal I

Waukesha pumpa serije Universal I rešava problem mnogih vaših aplikacija.

Opis proizvod(a)

ECP- rotirajuća klipna pumpa je više od 50 godina standard za rad sa viskoznim fluidima. Ona ima bolje performanse od bilo koje konvencionalne rotacione klipne pumpe. EPC dizajn ima veću površinu zaptivanja između rotora i kućišta, što redukuje klizanje pa su performanse i pritisak na potisu mnogo veći.

Universal I ima mogućnost rada i sa fluidima manje viskoznosti. Mali povrat fluida zbog malih zazora između rotora i kućišta pumpe. Mali zazori zajedno sa konstrukcijom rotora rezultiraju dugačkom površinom zaptivanja između ulaza i izlaza iz pumpe, odnosno smanjuju mogućnosti vraćanja fluida.

Zbog ovih karakteristika Universal I ima sledeće prednosti: velika efikasnost, dobar usis, precizno doziranje i jednostavnu kontrolu fluida koji transportujemo.

Osnovne karakteristike proizvoda
Specifikacije
Raspored ,
Zaptivke MechanicalSeal,ORing
Materijal AISI 316 L, Alloy 88
Proizvođač
Maks. kapacitet 102 m³/h
Min. viskoznost 1 cSt
Maks. viskoznost 1000000 cSt
Min. temperatura -40° Celsius
Maks. temperatura 149° Celsius
Maks. Dh pritisak 13.8 bar
Maks. visina 13.8 bar
Waukesha rotirajuće klipne pumpe: Serija Universal I
Naziv serije Maks. snaga [m3/h] Maks. diferencijalni pritisak [bar] Protok po okretaju [l/rev.] Min. temperatura [C] Maks. temperatura [C]
006-UI 1.3 13.8 0.031 -40 149
015-UI 2 13.8 0.054 -40 149
018-UI 3.8 13.8 0.11 -40 149
030-UI 8.2 13.8 0.227 -40 149
040-UI 10.2 10.3 0.288 -40 149
060-UI 20.4 13.8 0.579 -40 149
130-UI 34.1 13.8 0.961 -40 149
220-UI 70.4 13.8 1.976 -40 149
320-UI 102 13.8 2.854 -40 149
Svi navedeni sertifikati i standardi za svaki proizvod su napravljeni od strane proizvođača koji u skladu s tim i snosi svu odgovornost za njih.
Datoteke
Naše usluge
Saznajte više o našoj ponudi
Formular za zahtev
Upit o proizvodu

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Svojstva čvrstih tvari
Proizvod će se ...
Posebni zahtevi
Upit o uslugama

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

 

Vrsta usluge
Upit o prospektima
Upit o prospektima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Potrebni prospekti
Upit o zamenskim delovima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Kontaktne informacije
Prihvatam da moji podaci budu sačuvani u bazi podataka AxFlow-a CRM-a Pravila i uslovi korištenja