Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čpavková voda

Pomůžeme vám tuto chemikálii včlenit do výroby, navrhneme a postavíme systém přesně do vašich podmínek.

Čpavek neboli amoniak

Je hojně rozšířenou látkou, která se vyskytuje v přírodě v nejrůznějších podobách. Také patří mezi základní procesní látky v široké řadě odvětví. Čistý čpavek je, vzhledem k jeho nízkému potenciálu globálního oteplování (GWP), stále vyhledávanějším chladivem. Použití roztoku čpavku v různých koncentracích je na vzestupu také při snižování škodlivých emisí ve spalovacích procesech (systémy SNCR a SCR), kde napomáhá zejména k redukci NOx. Zcela nenahraditelným je pak při výrobě hnojiv.

Výhodné termomechanické i chemické vlastnosti čistého čpavku (a jeho roztoků) jsou ale částečně vykoupeny jeho náročnějším nasazením z hlediska bezpečnosti. Čpavek je totiž silně těkavý a jeho výpary jsou pro člověka výrazně toxické. Komplikací může být i mírná hořlavost, a s tím související čím dál častější vytyčení ATEX zón.

Velmi vysoký tlak sytých par čpavku klade vysoké nároky na tlaková zařízení ve čpavkovém hospodářství. Pro zachování kapalného skupenství čistého čpavku je v závislosti na teplotě potřebný tlak okolo 20 bar a tepelná izolace. I čpavkové roztoky kladou zvýšené nároky na dostatečný tlak na sání pro provoz bez kavitace.

 

ČPAVková voda (nh4oh)

Stáčení čpavkové vody je úvodním procesem čpavkového hospodářství. V případě tedy, že odebíráte hotový roztok čpavku od dodavatele. Pro správnou čerpací funkci stáčecích čerpadel je výhodné použití samonasávací konstrukce pro zvládnutí případných drobných výškových rozdílů. Naše systémy jsou vždy uzpůsobeny na míru, pro připojení vaší cisterny je vybavíme požadovanými čidly.

správná koncentrace 

Pokud disponujete čistým čpavkem a demi vodou, lze připravit libovolnou koncentraci roztoku přímo ve vašem provozu. Naše technologie je založena na sycení demi vody čpavkem na požadovanou koncentraci. Umožňuje plně automatický a bezpečný provoz. Referenční jednotka obsahuje výrobní okruh a zásobník pro zakomponované dávkovací čerpadlo nástřiku. Vzhledem ke zpracování čistého čpavku je dbáno na nekompromisní těsnost a vysokou tlakovou odolnost celého zařízení.

přesný nástřik a čisté spalování

Řešení nástřiku čpavku klade nároky na dokonalou těsnost a tlakovou odolnost. Zároveň je nutná lineární regulace průtoku pro dokonalou kontrolu nad spalovacím procesem. Naše pístomembránová čerpadla díky bezucpávkové konstrukci zajistí dlouhodobou těsnost. Jejich unikátní multimembránové provedení pak přináší výhody v minimalizaci tlakových pulzací a zároveň šetří energii.

Ke stažení 

  Čpavková voda - stáčení, míchání, dávkování (PDF)

Kontaktujte nás