Select country

Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Zpracování masa a výroba produktů na živočišné bázi

Při zpracování masa platí, více než kde jinde, že musíte mít celý výrobní proces zcela pod kontrolou. Nic více, nic méně. To se snadno řekne, ale hůře provede, pokud skutečně dobře nerozumíte celému procesu - teoreticky i prakticky.

Hygienická výroba vyžaduje znalost chování surovin, polotovarů a výrobků v různých podmínkách. Tomu musí odpovídat nastavení provozních parametrů a stanovení kritických bodů kontroly. Například kosti mohou vymílat a odírat potrubí a tím zvyšují riziko tvorby bakteriálních ložisek. A navíc, maso z různých druhů zvířat se chová při zpracování odlišně.

  • Oleje a tuky mají tendenci se hromadit na vnitřních plochách sekundárního výrobního zařízení a tím mohou ovlivnit teplotu a konzistenci zpracovávaného produktu. Za určitých okolností může takto nahromaděný olej a tuk představovat vážné hygienické riziko zde platí, že přesná kontrola teploty je klíčem k bezpečnému a hygienickému provozu.
  • Výsledným produktem je vysoce kvalitní delikátní surovina, většinou s nízkým obsahem tuku. Nicméně samotný proces klade značné nároky na výrobní zařízení. Vybírejte si zařízení s nízkými náklady po celou dobu jeho životnosti.
  • Rychlost je za všech okolností rozhodující! Potřebujete-li zvýšit teplotu, mělo by to být rychle. A když ji potřebujete snížit, mělo by to být ještě rychleji.
Produktů 64
Smazat filtry
axflow office
Kontaktujte nás