Select country
Kontakt

Aseptická čerpadla

Aseptická čerpadla mají speciální konstrukci a garantují neprostupnost okolního vzduchu. AxFlow nabízí řadu čerpadel různých typů, které mají aseptickou konstrukci.

Aseptická čerpadla jsou potřebná v potravinářských a farmaceutických provozech, ve kterých je zvýšené nebezpečí při havarijním vniknutí okolního vzduchu do prostoru čerpadla nebo potrubí. Aseptičnost konstrukce lze docílit buď bezucpávkovou konstrukcí a nebo parním proplachem ucpávky nebo portů v případě mechanických ucpávek.

AxFlow nabízí několik typů aseptických čerpadel pro hygienické i průmyslové provozy.

  • Aseptická čerpadla s rotačními písty (s parním proplachem portů)
  • Aseptická odstředivá čerpadla s parní bariérou ucpávky
Kontaktujte nás