Select country
Kontakt

Hygienická čerpadla

Potravinářské a farmaceutické provozy kladou vysoké nároky na použitá zařízení z hlediska materiálů a čistitelnosti. V AxFlow nabízíme ty nejlepší hygienická čerpadla pro sanitární provozy.

Ačkoli z legislativního hlediska není povinnost potravinářských a farmaceutických podniků používat zařízení certifikovaná pro daný provoz, většina firem se přesto ráda spolehne na takové komponenty, které jsou detailně prověřeny respektovanými globálními autoritami, aby se vyhnuly dramatickým ztrátám na prestiži v případě problémů s hygienou výroby a finálních produktů.

Globálně existuje řada autorit vydávajících certifikace pro zařízení a komponenty. Níže jsou pospány ty nejvíce známé a respektované. Obecně se certifikace dělí do dvou kategorií - materiálové (hodnotící vhodnost materiálů pro styk s potravinami) a hygienické (testující reálnou čistitelnost v provozu).

MATERIÁLOVÁ CERTIFIKACE

V kategorii materiálových certifikací světově vévodí americká FDA (US Food and Drug Administration), která hodnotí zejména vhodnost elastomerů (tedy plastových a gumových materiálů), následovaná značně novější evropskou EC 1935/2004, která má širší záběr a přísnější kritéria (a věnuje se i ocelovým materiálům). Nad požadavky FDA dále přidává i nutnou trasovatelnost materiálů. Okrajovou záležitostí je pak další americký standard USP, který se spíše vztahuje na farmacii a v Evropě k němu nebývá často přihlíženo. Mnohem častěji je v čistých provozech požadována materiálová certifikace dle EN 10204, která závazně deklaruje složení použitých nerezových materiálů, v případě varianty 3.1 i včetně kompletního trasování polotovaru a chemického rozboru.       

sanitární design a čistitelnost

Řada čerpadel obsahuje materiály vhodné pro styk s potravinami. Pro použití v čistých provozech je ale často nezbytná dokonalá čistitelnost těchto zařízení, jinak hrozí růst bakterií a mikroorganismů v čerpadle, což může mít za následek obří ztráty vlivem vyhození celé výrobní šarže produktu. V tomto ohledu je v Evropě nejpřísnější a nejrespektovanější autoritou certifikace EHEDG, která hodnotí výsledky čištění CIP včetně přezkumu bakteriálního rozboru. Tento standard se, analogicky s materiálovými standardy, vyvinul z americké normy 3A se stoletou tradicí. V posledních letech ale dochází ke sbližovány obou norem, a tak volba jakékoli z nich Vám zaručí bezpečné a plně hygienické použití.

      

NABÍDKA HYGIENICKÝCH ČERPADEL

AxFlow nabízí nejširší nabídku hygienických čerpadel na českém trhu. K dispozici jsou prémiová hygienická čerpadla všech typů:

Kontaktujte nás