Select country
Kontakt

Pro výrobní technology a technické inženýry

„Systémové myšlení" společnosti AxFlow se vyplatí, ať již plánujete instalaci nových systémů nebo hodnotíte účinnost těch stávajících.

Uvažujte velkoryse. Uvažujte ještě velkoryseji.

U stávajících procesů, které často prošly několika přestavbami, dokážeme najít riziková místa, nekompatibilitu jednotlivých zařízení a jejich neoptimální využití. Na základě této analýzy, zpracujeme návrh optimalizace dané části výrobního provozu včetně designu a dodávky nového zařízení – například nové dávkovací jednotky. Tento přístup je výhodný jak z hlediska celkové optimalizace výrobního provozu, tak také z hlediska dalších možných úspor ve formě nižších ztrát produktu, optimálního využití energie, minimálních výpadků, rychlejšího čištění a tudíž i kratších prostojů. Proč? Protože řešíme věci v souvislostech, od A až do Z.

Solidní dlouhodobá investice

Naše systémy jsou navržené a instalované tak, aby byly zcela kompatibilní s Vaším výrobním provozem. Jde nám o to, aby Váš provoz běžel co nejlépe, s minimem odstávek a opotřebení ednotlivých zařízení. Kompletní návrh, projektová příprava, montáž a instalační služby – to vše od jediného, spolehlivého dodavatele – jsou zárukou bezpečného, spolehlivého a ekonomicky výhodného zdokonalení Vašeho procesu.

VÝHODY PRO VÁŠ PROVOZ :

  • Vyšší výkonnost provozu
  • Méně časté odstávky
  • Snadnější čištění a údržba
  • Nižší ztráty produktu
  • Vyšší flexibilita výroby
  • Optimální spotřeba energie
  • Účelový návrh, účelová stavba
  • Předběžné testování, instalace a uvedení do provozu
  • Kompatibilita s dalšími částmi výrobního provozu
Kontaktujte nás