Select country
Kontakt

Jak fungují vakuové systémy?

Tento článek přibližuje princip fungování vakuových systémů. AxFlow navrhuje a dodává veškeré varianty vakuových systémů a jednotek pro nejrůznější podtlakové aplikace.

Kapalinokružné vývěvy potřebují pro svoji činnost vytvoření kapalinového kruhu, který utěsní rotující lopatky a umožní tak účinné sání vývěvy. Tato kapalina je ale částečně vylučována spolu s proudícím plynem (parami), a tak je třeba ji doplňovat. Vakuové systémy řeší úsporný provoz vývěv zpětnou separací této odcházející kapaliny z plynu a následnou opětovnou dodávku servisní kapaliny o správné teplotě do těla vývěvy. Zároveň lze systémy vybavit veškerou instrumentací pro monitoring a automatické ovládání.

ZTRÁTOVÝ PROVOZ KAPALINOKRUŽNÉ VÝVĚVY

Kapalinokružná vývěva bude správně fungovat i v případě instalace bez recirkulace servisní kapaliny. Stačí tak přivést dostatečně chladnou kapalinu na vstupní port vývěvy. V tomto případě je ale nutné počítat s velkými ztrátami této kapaliny a jejím neustálým doplňováním. Citelně obohacená vzdušina navíc často není přípustná z ekologických důvodů. Právě proto se tento způsob provozu kapalinokružné vývěvy již prakticky nevyskytuje.

VAKUOVÝ SYSTÉM S ČÁSTEČNOU RECIRKULACÍ KAPALINY

Základním vakuovým systémem je ten s částečnou recirkulací servisní kapaliny. K vývěvě v něm náleží separační nádoba, která zpětně odděluje příměs servisní kapaliny z odcházející vzdušiny. Kapalinový výstup z nádrže je pak zaveden zpět do vývěvy a servisní kapalina tímto v systému cirkuluje prakticky beze ztrát. Servisní kapalina, která je pro potřeby vývěvy co nejchladnější, se ale průchodem vývěvou citelně ohřívá, a tak v systémech pouze s částečnou cirkulací dochází k postupnému oteplování cirkulujícího objemu servisní kapaliny. To je komponezování částečným odpouštěním a vstupem čerstvé (chladné) kapaliny do oběhu. Ani tento systém tak není bezztrátový.

VAKUOVÝ SYSTÉM S ÚPLNOU RECIRKULACÍ KAPALINY

Provozně nejúspornějším a také nejčastějším typem vakuového systému je ten s úplnou recirkulací servisní kapaliny. Do oběhu servisní kapaliny je přidán tepelný výměník, který plně kompenzuje oteplení servisní kapaliny v těle vývěvy. Není tak již nutné připouštět novou chladnější kapalinu. Občasná výměna servisní kapaliny tak může nastat pouze v případě příměsi pevných částic v odsávané vzdušině, která by ohrožovala cirkulaci akumulací nečistot v oběhu.

Jak fungují kapalinokružné vývěvy?

Kapalinokružné vývěvy jsou nejrozšířenějším typem vývěv díky jednoduché konstrukci a celkové spolehlivosti provozu. Tento článek vysvětluje princip činnosti a určitá aplikační úskalí.

Více
Kontaktujte nás