Select country
Kontakt oss

Brønnøy Havn: Et pionerprosjekt for vannforsyning til skip

torsdag 17. september 2015

Da Brønnøy Kommune i 2014 skulle oppgradere Brønnøy Havns anlegg for vannforsyning til skip, var et brukervennlig anlegg som måtte tåle hardt vær og tidevann førsteprioritet. Løsningen ble et spesialbygget vannforsyningshus med frostsikring, tilbakeslagssikring og vannmåler med kvitteringsskriver. Ett år etter oppstart rapporterer Brønnøy Kommune om profesjonell, praktisk og presis vannforsyning til glede for både havnevesen og besøkende skip.

Fra brønn til bygg

«Fra dag én har utgangspunktet for vannforsyning i Brønnøy Havn vært en tradisjonell kum med brønnventil i bunnen og slange ut til kaikanten.» forteller Arnt Arnøy, Avdelingsleder VA i Brønnøy Kommune.

Denne løsningen har skapt hodebry for Arnøy i flere år. På vinterstid kunne manglende sirkulasjon føre til frostskader på både anlegget og vannmåleren. Videre kunne ikke skip nå inn til kummen i stor flo, og måtte vente på fjære. Dessuten måtte anlegget garantere at forbruksvann fra skipene ikke kom inn på kommunens hovedvannledning under fylling av ferskt vann (iht.forskrift NS-EN 1717).

Etter en innledende samtale om ventiler og vannmålere med Paal Schlytter og Stein Amundsen i AxFlow, kom ideen om å flytte vannforsyningsanlegget fra brønn i bakken til hus ute på selve kaia.

Sikker vannforsyningsprosess fra hovedvannledning til skip

Under byggingen av vannforsyningshuset ble Honeywell-filtere av typen FY69P, som forhindrer partikulære forurensninger, installert sammen med drikkevannsgodkjente slanger for å sikre hygienisk vannforsyning ut til skipene. Returrør og avstengningsventil med drenering hindrer nye tilfeller av frostskader. BA300 tilbakeslagssikringsventil i kategori 4 fra Honeywell ble montert for å sikre mot mulige forurensninger som følge av tilbakestrømming fra skipet til hovedvannledningen.

Nytt konsept for brukervennlig påfylling og kvittering

AxFlow har tidligere levert en rekke magnetiske vannmålere av typen Siemens MAG 5100W med display til Brønnøy Kommune. Det var med utgangspunkt i den gode erfaringen med disse at Arnøy etterspurte et like brukervennlig alternativ til Brønnøys havnevesen, helst med et kvitteringssystem. Stig Skarstein i AxFlow imøtekom utfordringen ved å utvikle et system hvor vannmålerens display både viser fylt volum under fylling og betjener en tilkoblet skriver. Ved å trykke på displayet skriver man ut en kvittering som dokumenterer antall m3 vann som er levert til skipet, samt kartdata og kontaktinformasjon til kommune og havnevesen. Slik kan både havnevesen og skip loggføre all nødvendig informasjon fra vannforsyningen.

«Vi kom i mål!» sier Arnøy om hvordan AxFlows team imøtekom utfordringene og ønskene fra første henvendelse til ferdigstilling. Brønnøy Kommune er godt tilfreds med det skreddersydde og moderniserte vannforsynings- og målingskonseptet fra AxFlow.

Du kan lese artikkelen i PDF med bilder ved å trykke på boksen nedenfor.

Tekst: Elin Letterblad, Elisabet Janssen

Bilder: AxFlow AS

Paal Schlytter
Produktansvarlig Resideo Braukmann (tidl. Honeywell), VVS-produkter