Select country
Kontakt oss

SulfiLogger

Sulfilogger har utviklet ulike sensorer for måling av oppløste gasser de siste 20 årene, og har lang og grundig erfaring innen sensorkonstruksjon, utvikling og applikasjon for forskningsinstitutter, universiteter og industri.

Maria Wathne
Prosjektleder Akvakultur | Produktansvarlig Sulfilogger