Select country
Kontakt oss

Kvalitetsmålsetning

Kundelønnsomhet gjennom effektive væskehåndteringssystemer.

AxFlow er det naturlige knutepunktet mellom væskebehandlingsprodusenter og prosessindustrien.

Vi i AxFlow vil alltid forsøke å forbedre vår servicegrad ved systematisk å samle inn erfaringer fra våre kunder, og sammen med våre leverandører benytte disse erfaringene i prosessen frem mot stadig bedre produkter og tjenester.

Vi vil forsøke å levere de produkter og tjenester som i størst mulig grad dekker kundens faktiske behov til avtalt tid og kostnad. Vi vil bestrebe oss på å unngå unødig byråkrati på alle nivåer mellom oss selv og kunden.

Vi vil, for å nå våre kvalitetsmålsetninger, arbeide etter et kvalitetssikringssystem som er bygget opp i henhold til kravene i NS-ISO 9002. En person med nødvendig myndighet er utnevnt som ledelsens representant for å sikre at kvalitetskravene blir etterlevd i organisasjonen.

Ledelsen i AxFlow ser det som sin oppgave å opprettholde de ansattes motivasjon og kompetanse når det gjelder å nå bedriftens kvalitetsmålsetninger. Videre vil ledelsen, med regelmessige intervaller, kontrollere at kvalitetssikringssystemet brukes og at det fungerer som forutsatt.

AxFlows årlige gjennomgang har siden 2010 vært en del av årsrapporten for Axel Johnson International.

AxFlow AS
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image