Select country

Ansimag

ANSIMAG Tetningsløse Magnetdrevne Pumper  med ETFE Innlegg  for Sikker Kjemisk Prosessering – Enkel i Design

ANSIMAG tetningsløse magnetdrevne pumper med ETFE innlegg er spesielt utviklet for fabrikksjefer og prosessingeniører som krever pålitelige og trygge pumper for kjemisk prosessering og nedstrøms raffineringsapplikasjoner.

Alle delene som kommer i kontakt med væsken er formstøpte ETFE-komponenter som trygt kan håndtere et bredt spekter av korrosive stoffer og løsningsmidler opptil 250°F (121°C) uten korrosjon. En patentert, fullstendig innkapslet magnetisk drive tetter magnetene hermetisk for å isolere dem fra prosessvæsken og opprettholde magnetens integritet gjennom pumpens levetid. Et Kevlar-fiberarmert vinyl ester-skall gir enestående pålitelighet.

ANSIMAG tetningsløse magnetdrevne pumper er mer energieffektive enn pumper med mekanisk tetning. En innovativ bakre kapsling genererer ingen virvelstrømmer, noe som eliminerer varmegenerering og reduserer energikostnadene. Fordi ANSIMAG-pumpene ikke har tetninger, oppstår det ingen lekkasjer, ingen utslipp og ingen kostnader knyttet til tetningsvedlikehold.

ANSIMAG-pumper gir rimelige erstatningsalternativer for eldre ASME/ANSI B73.3- og ISO 2858 pumper, fordi pumpeserien dekker et bredt spekter av størrelser og standard eksterne dimensjoner som muliggjør tetningssløs eller tett pumpebytte uten behov for å endre rørsystem eller baseplater.