Select country
Kontakt oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i år og skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Loven krever derfor åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Hva gjør AxFlow i forhold til Åpenhetsloven:

AxFlow AS er en del av industrikonsernet Axel Johnson International hvor bærekraftig virksomhet og respekt for enkeltpersoner er innlemmet i våre verdier. Det er viktig for oss at alle ansatte involvert i vår forsyningskjede behandles med respekt og verdighet, at våre leverandører sørger for gode arbeidsforhold, og at alle ansatte er involvert i miljøansvarlige produksjonsprosesser. 

I tillegg til at etiske verdier er godt innarbeidet i vår organisasjon, har Axel Johnson International utviklet et dokument, Code of Conduct, som alle våre leverandører må underskrive på.  Målet med disse retningslinjene er å sikre at våre forsyningskjedeforhold er bygget på relevante verdier og vurderes rettferdig på tvers av landegrenser. Ved manglende overholdelse av våre etiske retningslinjer vil vi bidra til å etablere en plan for å oppnå fullt samsvar og tette hullene.

I henhold til loven vil vi innen 30. juni 2023 offentliggjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.

Informasjonsplikt

Fra og med 1. juli 2022 har vi informasjonsplikt i forhold til Åpenhetsloven. Dette betyr at alle kan be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingene.

Vi tar åpenhetsloven på alvor. Med dette mener vi at arbeidet med å utarbeide enda bedre rutiner for aktsomhetsvurderinger allerede er i gang, samt at våre verdier er godt forankret i ledelsen og i resten av organisasjonen.

Du kan kontakte oss ved å sende e-post til apenhetsloven@axflow.no

Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig. 

Vennlig hilsen AxFlow AS

AxFlow AS
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy