Select country
Kontakt oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i 2022 og skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Loven krever derfor åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

HVA GJØR AXFLOW I FORHOLD TIL ÅPENHETSLOVEN:

AxFlow AS er en del av industrikonsernet Axel Johnson International hvor bærekraftig virksomhet og respekt for enkeltpersoner er innlemmet i våre verdier. Det er viktig for oss at alle ansatte involvert i vår forsyningskjede behandles med respekt og verdighet, at våre leverandører sørger for gode arbeidsforhold, og at alle ansatte er involvert i miljøansvarlige produksjonsprosesser.  

I tillegg til at etiske verdier er godt innarbeidet i vår organisasjon, har Axel Johnson International utviklet et dokument, Code of Conduct, som alle våre leverandører må underskrive på. Målet med disse retningslinjene er å sikre at våre forsyningskjede-forhold er bygget på relevante verdier og vurderes rettferdig på tvers av lande-grenser. Ved manglende overholdelse av våre etiske retningslinjer vil vi bidra til å etablere en plan for å oppnå fullt samsvar gjennom nødvendige korrigerende tiltak.

INFORMASJONSPLIKT

Fra og med 1. juli 2022 har vi informasjonsplikt i forhold til Åpenhetsloven. Dette betyr at alle kan be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og mulige negative konsekvenser vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhets-vurderingene. Vi tar åpenhetsloven på alvor. Det betyr at arbeidet med å utarbeide gode rutiner for aktsomhetsvurderinger allerede er i gang, samt at våre verdier er godt forankret i ledelsen og i resten av organisasjonen.

VARSLING

Vi ber alle varsle dersom man har indikasjoner på at vi bidrar til, direkte eller indirekte, å krenke menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller miljø. Varsler holdes anonym om dette ønskes. Varslet vil gå til Daglig Leder som vil vurdere varselet og ta dette opp med aktuelle medarbeider, leverandør eller underleverandør før eventuelle korrigerende tiltak iverksettes. Varsler holdes orientert om tiltak og resultat av tiltak.

Varsel kan sendes på e-post til apenhetsloven@axflow.no

AKTSOMHETSVURDERING 2023

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber selskapet bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negative påvirkninger/skader. Selskapet har påbegynt aktsomhetsvurderinger. Redegjørelse for dette arbeidet vil være klart senest 30. juni 2023 og vil bli publisert på nettsiden vår.

 

Her kan du laste ned vår aktsomhetsvurdering 2023:

AKTSOMHETSVURDERING 2023

Vennlig hilsen AxFlow AS

AxFlow AS

AxFlow AS
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image