Select country

TSI Flowmeters

TSI Flowmeters Ltd. etablerte seg i Irland i 1991.

Basert på en unik elektromagnetisk mengdemåler med rask respons har de utviklet og levert mengde-, trykk, og turbiditetsmålere til brann- og redningstjenester, vannverk/vannforsyning og havnevesen.

De produserer portable målere for en rekke applikasjoner, som testing av hydranter, fylling av vannreservoar om bord på skip o.l., kontroll ved spyling av vannledninger, test av vannmålere i boliger m.m.

Med fokus på kvalitet og innovasjon er de markedsledende på dette, og har nøyaktige, pålitelige og brukervennlige løsninger.