Select country

Sundyne

Sentrifugalpumper og høytrykkskompressorer.

Sundyne designer og produserer industrielle sentrifugalpumper og høytrykkskompressorer for væskebehandling og gassindustrien.

Sundynes produkter brukes over hele verden i kjemiske prosesser og hydrokarbonprosesser, papirindustrien, kraftproduksjon og næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

AxFlow distribuerer Ansimag-serien av høytrykkssentrifugalpumper for pumping av klare, ikke-viskøse væsker.