Select country
Kontakt oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Drum Pumps

Fatpumper

Kontakt oss

Fatpumper brukes til å overføre væsker fra en beholder til en annen i industrielle applikasjoner. De fungerer ved å benytte et roterende pumpehjul til å flytte væsker og kan håndtere væsker med høy viskositet, så vel som væsker med faste stoffer og partikler. Det er flere fordeler forbundet med bruk av fatpumper, inkludert allsidighet, konsekventhet, effektivitet, sikkerhet, holdbarhet og brukervennlighet. Fatpumper brukes i diverse bransjer slik som kjemisk industri, matindustri, farmasøytisk industri, bilindustri og landbruk. Når det skal velges fatpumpe til en spesifikk applikasjon, er det viktige betraktninger å ta, inkludert kompatibiliteten til materialene med væsken som skal pumpes, den krevde strømningshastigheten og mekanismen som brukes til å pumpe.

13 serie(r) fra 1 produsent(er)

AxFlow gir personlig tilpassede anbefalinger fra erfarne prosessingeniører, tilgang til uavhengige produsenter og assistanse til pumpevalg, spesifikasjoner, installasjon og vedlikehold.

Driftsprinsippene til fatpumper

Fatpumper brukes normalt til å overføre væsker fra en beholder, for eksempel en trommel, til en annen beholder eller prosess.

Fatpumpen fungerer ved å bruke et roterende pumpehjul eller stator og en spiralformet rotor til å flytte væsker. Pumpen er typisk konstruert med et rør som settes inn i trommelen eler beholderen som inneholde væsken. Pumpehjulet er plassert i bunnen av røret og drives av en elektrisk eller luftdrevet motor. Når pumpehjulet roterer, skaper den en strøm av væske gjennom røret og ut av pumpen.

En fordel med fatpumper med stator og spiralformet rotor er deres evne til å håndtere væsker med høy viskositet, slik som oljer eller siruper. Pumpehjulsdesignet gir en konsistent og jevn flyt av væske, noe som er viktig i mange applikasjoner.

For å betjene en fatpumpe, plasseres pumpen i trommelen eller beholderen som innehold væsken som skal overføres. Pumpehjulet blir så aktivert av motoren, som roterer pumpehjulet og skaper flyt av væske gjennom røret. Væsken kan dermed ledes til en annen beholder eller prosess ved hjelp av en slange eller andre typer rør.

Fordeler med fatpumper

Fatpumper er mye brukt i industrielle applikasjoner til overføring av ulike væsker, alt fra væsker med lav viskositet til svært viskøse materialer slik som oljer, kjemikalier og matvarer. Det er flere fordeler forbundet med bruk av fatpumper og inkluderer:

  • Allsidighet: Fatpumper kan håndterer et bredt spekter av væsker, inkludert væsker med høy viskositet, løsemidler, syrer, alkalier og slam.
  • Konsekventhet?: Fatpumper gir en jevn flyt av væske, noe som er viktig i mange applikasjoner, for eksempel i kjemisk dosering og fylling. Den jevne flyten bidrar til å redusere risikoen for søl og lekkasjer. Pumpen kan også utstyres med dryppfrie dyser og/eller pistolgrep for å hindre lekkasjer og søl.
  • Sikkerhet: Fatpumper er designet med sikkerhet i tankene. De har vanligvuis innebygde sikkerhetsfunksjoner, for eksempel automatiske avstengingsventiler og jordingsledninger, for å forhindre ulykker og beskytte arbeidere mot skade.
  • Brukervennlighet: Fatpumper er relativt enkle å bruke og krever minimalt med vedlikehold. De er også bærbare og kan enkelt flyttes fra ett sted til et annet.

Industrier og applikasjoner som benytter fatpumper

Prosessindustrien involverer ulike tilvirknings- og produksjonsaktiviteter som krever spesialisert utstyr for å utføre komplekse kjemiske, mekaniske og fysiske prosesser. Blant utstyret som brukes i denne industrien, er fatpumpen et enkelt og nyttig verktøy som brukes til en rekke applikasjoner.

Kjemisk industri

I den kjemiske industrien brukes fatpumper til å trygt overføre aggressive kjemikalier, som syrer og alkalier, fra fat til lagertanker eller prosessutstyr. Kjemiske fatpumper har vanligvis et løpehjul og et rør laget av PVDF eller andre korrosjonsbestandige materialer. Avhengig av den spesifikke applikasjonen kan en kjemisk fatpumpe overføre opptil 800 liter per minutt.

Matindustri

Fatpumper brukes også i næringsmiddelindustrien til å overføre tyktflytende matprodukter, som sirup og sauser, fra fat til blandetanker eller prosessutstyr. Fatpumper av matvarekvalitet har vanligvis et rør laget av FDA-godkjente materialer, for eksempel rustfritt stål eller polypropylen, og kan ha en stator og en spiralformet rotor eller annen mekanisme for å håndtere væsker med høy viskositet. Avhengig av den spesifikke applikasjonen, kan en matvaregodkjent fatpumpe overføre opptil 300 liter i timen.

Bilindustri

Fatpumper brukes ofte i bilindustrien til å overføre oljer og kjølevæsker fra tromler til motordeler og annet utstyr. Bilfatpumper har vanligvis en roterende vingemekanisme eller annen pumpemekanisme for å håndtere væsker med høy viskositet som vanligvis brukes i denne industrien. Rørmaterialet kan være stål eller plast, avhengig av den spesifikke væsken som overføres. Avhengig av den spesifikke applikasjonen, kan en bilfatpumpe overføre opptil 100 liter per minutt.

Landbruksindustrien

I landbruksindustrien, brukes fatpumper til å overføre gjødsel, plantevernmidler og ugressmidler fra fat til sprøyter og annet utstyr. Landbruksfatpumper kan ha en stator og en spiralformet rotor eller annen mekanisme for å håndtere væsker med høy viskositet som vanligvis brukes i denne industrien. Rørmaterialet kan være PVC eller polyetylen, avhengig av den spesifikke væsken som overføres. Avhengig av den spesifikke applikasjonen, kan en landbruksfatpumpe overføre opptil 80 liter per minutt.

Viktige betraktninger ved valg av fatpumper

Når du velger fatpumper til spesifikke applikasjoner, er det flere viktige hensyn å vurdere for å sikre effektiv og sikker drift. Noen av disse vurderingene inkluderer:

  • Kjemisk kompatibilitet: En av de viktigste betraktningene å ta når du velger en fatpumpe er kjemisk kompatibilitet. Ulike materialer og pumpemekanismer er egnet for ulike typer væsker, så det er viktig å velge en pumpe som er designet for å håndtere den spesifikke væsken som overføres. For eksempel kan noen væsker være etsende, slitende eller svært viskøse, noe som kan kreve et spesialisert pumpedesign eller et spesialisert materiale.
  • Strømningshastighet: En annen viktig faktor når du velger en fatpumpe er den nødvendige strømningshastigheten. Avhengig av applikasjonen, kan en pumpe trenge å overføre væske raskt eller sakte. Pumpestrømningshastighet måles vanligvis i liter per minutt eller liter per time og kan variere avhengig av faktorer som pumpestørrelse, rørdiameter og pumpemekanisme.
  • Rørmateriale: Rørmaterialet er også en viktig faktor når du velger en fatpumpe. Ulike rørmaterialer kan være nødvendig til forskjellige typer væsker, eller av hygieniske årsaker i mat- eller farmasøytiske applikasjoner. Vanlige rørmaterialer inkluderer rustfritt stål, polypropylen, PVDF og PVC.
  • Pumpehode: Det krevde pumpehodet er en viktig faktor når du velger en fatpumpe. Pumpehodet er den maksimale høyden som pumpen kan løfte væske og kan påvirkes av faktorer som væskeviskositet og rørdiameter. Det er viktig å velge en pumpe med høyt nok pumpehode til å oppfylle kravene til den spesifikke applikasjonen.
  • Overholdelse av regelverk: Avhengig av bransjen og applikasjonen, kan det være nødvendig med overholdelse av forskrifter. Det er viktig å velge en fatpumpe som oppfyller relevante forskrifter og standarder, for eksempel FDA eller CE-sertifisering, for å sikre sikker og lovlig drift.

Hvorfor kjøpe fatpumper fra AxFlow?

AxFlow leverer fatpumper som passer til et bredt utvalg av industrier og applikasjoner. Eksklusivt for AxFlow er tilbydelse av personlig tilpassede anbefalinger fra svært erfarne prosessingeniører, og tilgang til de mest fremtredende produsentene av prosessteknologi som er uavhengige av produsenten. Hvis du trenger hjelp til å velge riktige pumper som tilfredsstiller dine krav, ta gjerne kontakt med AxFlow snarest. AxFlows ingeniører og spesialister kan hjelpe med valgprosessen, spesifikasjonene, installasjonen og vedlikeholdet av ditt væskehåndteringsutstyr.

Ole-Petter Bangen
Produktansvarlig Andritz Ritz, Calpeda, Lutz, Sero, SPX Johnson, Viking
AxFlow AS
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image