Select country
Kontakt oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Side Entry Mixers

Sidemonterte miksere

Kontakt oss

Sidemonterte miksere brukes i ulike bransjer til å blande og mikse store mengder væske i tanker eller beholdere. De består av en horisontal aksel som er koblet til en motor som roterer med høy hastighet, og mikseblader som genererer et strømningsmønster som fremmer væskeblanding. Sidemonterte mikser er kostnadseffektive, plassbesparende og enkle å vedlikeholde, noe som gjør dem til et populært valg til industrielle applikasjoner. De brukes i bransjer som olje og gass, kjemikalier, mat og drikke, farmasi, vannbehandling og gruvedrift. Disse mikserne er designet for å monteres på siden av en tank eller beholder, og blande væsken inne i tanken ved å generere turbulens gjennom et høyhastighets løpehjul, og de er ideelle for å blande viskøse væsker.

Sidemonterte miksere

AxFlow tilbyr sidemonterte mikser til et bredt spekter av bransjer og applikasjoner, og gir individuell rådgivning fra bransjeerfarne prosessingeniører og et produsentuavhengig utvalg av verdens ledende prosessteknologi.

Hvordan sidemonterte miksere fungerer

Driftsprinsippene for sidemonterte miksere innebærer bruk av en horisontal aksel som er installert på siden av en blandingstank eller beholder. Akselen er koblet til en motor og den roterer i høye hastigheter, som kaper turbulens og fremmer effektiv blanding av ingrediensene i tanken.

Mikserbladene eller løpehjulet, som er festet til den horisontale akselen, genererer et flytmønster som fremmer blandingen av væsken. Disse mikserne kan være utstyrt med en rekke ulike løpehjul som aksialflyt, radialflyt og blandet flyt, avhengig av spesifikke blandebehov. Formen og designet på bladene kan tilpasses spesifikke blandeapplikasjoner, som blanding, dispersjon eller faststoff-suspensjon.

Sidemonterte miksere er designet for å operere i ulike hastigheter, avhengig av viskositeten og egenvekten til væsken som skal blandes. Mikserens hastighet kan justeres for å oppnå ønsket nivå av blandeintensitet og effektivitet.

I tillegg kan sidemonterte miksere utstyres med forskjellige tilbehør, slik som baffler/ledeplater og strømstyringsenheter, for å optimalisere blandeegenskapene og redusere energiforbruket. Disse tilbehørene hjelper til med å redusere virveldannelse og forbedre sirkulasjonen av væsken, noe som resulterer i mer effektiv blanding.

Fordeler ved sidemonterte miksere

Sidemonterte miksere gir mange fordeler i ulike industrielle applikasjoner. Noen av de viktigste fordelene med sidemonterte miksere inkluderer:

 • Effektiv blanding: Sidemonterte miksere er designet for å gi effektiv blanding av store mengder væske, noe som resulterer i bedre produktkvalitet og raskere behandlingstider.
 • Kostnadseffektivitet: Sidemonterte miksere kan installeres på mindre tanker, noe som reduserer totalkostnadene for miksesystemet. Dette resulterer i besparelser på materialer, vedlikehold og energi.
 • Versatilitet: Sidemonterte miksere kan tilpasses med forskjellige bladdesign og tilbehør for å passe til en rekke blandeapplikasjoner, inkludert blanding, spredning og suspensjon av faste stoffer.
 • Plasseffektivitet: Sidemonterte miksere kan installeres på siden av en tank, noe som sparer plass sammenlignet med toppmonterte miksere som krever en større åpning på tanken.
 • Enkelt vedlikehold: Sidemonterte miksere er enkle å vedlikeholde og reparere, da motoren og girkassen er plassert utenfor tanken.
 • Forbedret sikkerhet: Sidemonterte miksere kan utstyres med sikkerhetsfunksjoner, slik som automatiske avstengningssensorer, for å forhindre ulykker og redusere risikoen for skader.

Industrier og applikasjoner som bruker sidemonterte miksere

Sidemonterte miksere brukes i en rekke industrier. De brukes vanligvis for å blande og mikse væsker i store tanker eller beholdere, som til for eksempel kjemiske reaksjoner, gjæring og lagring. Noen av de vanligste industriene som bruker sidemonterte miksere innebærer:

 • Olje- og gassindustrien: Sidemonterte miksere brukes i olje- og gassindustrien for å blande og mikse råolje, vann og andre væsker. De brukes også for å blande boreslam og andre borevæsker.
 • Kjemisk industri: Sidemonterte miksere brukes i den kjemiske industrien for å blande og mikse ulike kjemikalier, som polymerere, harpikser, lim og løsemidler. De brukes også for å blande og homogenisere slam og pastaer.
 • Mat- og drikkeindustrien: Mat- og drikkeindustrien bruker sidemonterte miksere for å blande og mikse ingredienser, som sauser, supper, drikker og meieriprodukter. De brukes også for å emulgere og dispergere matadditiver, som stabilisatorer, fortykningsmidler og smaker.
 • Farmasøytisk industri: Sidemonterte miksere brukes i farmasøytisk industri for å blande og mikse ulike ingredienser, som pulver, granulater og væsker, for å danne farmasøytiske produkter slik som tabletter, kapsler og sirup.
 • Vannbehandlingsindustrien: Sidemonterte miksere brukes i vannbehandlingsindustrien for å blande og røre om vann og avløpsvann under behandlingsprosesser, som flokkulering, sedimentasjon og desinfeksjon. Sidemonterte miksere brukes også for å blande kjemikalier, som koagulanter og desinfeksjonsmidler, inn i vannet.
 • Gruveindustrien: Gruveindustrien bruker også sidemonterte miksere til ulike applikasjoner, inkludert blanding og omrøring av slam og avgangsmasser i mineralbehandlingsoperasjoner. De brukes også til utlekking, der kjemikalier blandes med malm for å ekstrahere verdifulle metaller, og for å nøytralisere sure eller alkaliske løsninger i behandling av gruveavløpsvann.

Viktige faktorer å vurdere ved valg av sidemonterte miksere

Når man velger en sidemontert mikser, er det flere faktorer som må vurderes. For det første bør man vurdere typen produkt som skal blandes. Forskjellige produkter krever forskjellige løpehjuls-design og miksehastigheter. For det andre bør man vurdere størrelsen og formen på tanken eller beholderen. Størrelsen på mikseren må passe til størrelsen på tanken og blandebehovene til produktet for å oppnå optimal ytelse. For det tredje bør man vurdere viskositetsnivået til produktet som skal blandes. Sidemonterte mikser er ideelle for væsker med lav til middels viskositet, men kan være uegnede for svært viskøse væsker. Til slutt bør man vurdere nivået av tilpasning som er nødvendig. Sidemonterte miksere kan tilpasses med forskjellige løpehjul og motorstørrelser for å møte spesifikke blandekrav.

Hvorfor kjøpe sidemonterte miksere fra AxFlow

AxFlow tilbyr sidemonterte mikser til et bredt spekter av industrier og applikasjoner. Kun hos AxFlow får du individuell rådgivning fra erfarne prosessingeniører og et uavhengig utvalg av verdens ledende prosessteknologi. Trenger du hjelp til å velge riktig mikser for dine behov? Ikke nøl med å ta kontakt. AxFlows eksperter og ingeniører kan veilede deg i valg av mikser, spesifikasjoner, installasjon og vedlikehold av væskehåndteringssystemet ditt.

Bjarne van Berge
Produktansvarlig dosering
AxFlow AS
Produktforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Partiklenes karakter
Produktet skal bli
Spesielle krav
Serviceforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Service-type
Litteraturforespørsel

TRINN 2/3 - DETALJERT INFORMASJON

Vennligst gi oss så mye informasjon som mulig for at vi skal kunne behandle forespørselen din effektivt.

Ønsket litteratur
Reserverdelsforespørsel

STEP 2/3 - Detailed information

Please provide us with as much information as needed to help you better.

Kontaktinformasjon
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlows database og CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image