Select country
Kontakt oss

Grant

Grant er verdensledende innen produksjon og design av utstyr for prøvetaking, vitenskapelig analyse, datainnsamling og dataanalyse som gir løsninger til globale vitenskapelige og industrielle markeder.

Informasjon vedrØRENDE oppdatering av programmvaren Squirrelview fra Grant Instruments.

Det er oppdaget en feil i SquirrelView-programvaren knyttet til endringen i datoen fra 2019 til 2020, noe som resulterer i feilmelding Run-time error "35773". Dette gjelder dataloggere av typen Squirrel Data Loggers: SQ2010, SQ2020, SQ2040, Feilmeldingen oppstår når man forsøker å konfigurere loggeren.

Denne feilen er nå fikset og ny opp datert av programvare kan lastes ned fra produsentens hjemmeside.

 

Morten Witzøe
Produktansvarlig Rosemount, Siemens, Micronics