Select country

Kontakt oss

Vaisala

Vaisala produserer elektroniske målesystemer og utstyr for meteorologi og miljøvitenskap, trafiksikkerhet og industrielle applikasjoner. Vaisala tilbyr pålitelige og nøyaktige måleinstrumenter for å forbedre prosessers effektivitet, minimere energiforbruk og sikre høy produktkvalitet. I Norge finnes Vaisalas instrumenter både på Meterologisk Institutt og på de fleste norske Offshore-installasjoner.

Produkter 30
Øyvind Veidel
Produktansvarlig WIKA