Select country

Kontakt oss

Vaisala

Vaisala produserer elektroniske målesystemer og utstyr for meteorologi og miljøvitenskap, trafiksikkerhet og industrielle applikasjoner. Vaisala tilbyr pålitelige og nøyaktige måleinstrumenter for å forbedre prosessers effektivitet, minimere energiforbruk og sikre høy produktkvalitet. I Norge finnes Vaisalas instrumenter både på Meterologisk Institutt og på de fleste norske Offshore-installasjoner.

Produkter 30

Vaisala WMT700 ultrasonisk vindmåler

Robust ultrasonisk vindmåler med stort måleområde. Vaisala har lansert en ny serie med robuste ultrasoniske vindmålere for profesjonelt bruk. Vaisala WMT700 måler vindhastighet (opp til 75 m/s)...

Les mer
Øyvind Veidel
Produktansvarlig WIKA Elektronisk