Select country

SK-pumper AS

SK-pumper AS er lokalisert i Larvik, og har som forretningside å produsere kvalitetspumper til privat og offentlig prosessindustri. Sentralt står den egenutviklede og patenterte luftdrevne pumpen som har en unik evne til å transportere væsker med høyt tørrstoffinnhold (TS) uavhengig av viskositet.

Effektiv tørrslamhåndtering hos Grønvika renseanlegg

Takket være installasjonen av SK luftdrevet tørrslampumpe (SK-pumpe) har Grønvika renseanlegg i dag en slamtransport med tørrstoff-innehold på 24 % som er meget energieffektiv.

Les mer