Select country

HWM Water

HWM designer og produserer overvåkings- og telemetriutstyr for vann-, avløps- og gassnettverk.

Vannnettverksovervåking - Strømnings-, trykk- og andre parametere, batteridrevet telemetriovervåking, trykkkontroll og lekkasjedeteksjon

Avløpsvannovervåking - Nivå-, strømnings- og andre parameterovervåking via egensikker (ATEX)-klassifisert batteridrevet telemetri

Gassnettverksovervåking - nettverksovervåking, reguleringsstasjonsovervåking, strømningsovervåking via egensikker (ATEX) vurdert batteridrevet telemetri

Automatisk måleravlesning - vann, gass, elektrisitet

Fasilitetsoptimalisering - Energiovervåking, bygningsytelse, temperatur, fuktighet, overholdelse av CO2 Legionella, overvåking av laboratoriefasiliteter