Select country
Kontakt oss

SPP Pumps

SPPs pumper og systemer kan installeres i petrokjemisk produksjon, vann- og avløpsrensing, kraftproduksjon, konstruksjon og gruver. Viktige bruksområder inkluderer vannbehandling og forsyning, vann- og avløp, kraftproduksjon og brannbeskyttelse.

Ole-Petter Bangen
Produktansvarlig Andritz Ritz, Calpeda, Lutz, Sero, SPX Johnson, Viking